De kleurschool omvat 5 kleuterklassen met elk hun specifieke werking en samenstelling:

- een instapklasje (peuterklas)

- een eerste kleuterklas

- een graadsklas eerste kleuter/tweede kleuter

- 2 graadsklassen tweede kleuter/derde kleuter